Stein Bjørnar Dahl

Advokat Stein Bjørnar Dahl yter juridisk bistand innenfor følgende hovedarbeidsområder:

  • arbeidsrett
  • bank- og finansrett
  • fast eiendoms rettsforhold
  • panterett
  • kausjons- og garantirett
  • selskapsrett
  • kontraktsrett
  • arv og skifte
  • konkurs
  • samt øvrig alminnelig forretningsjuss

 

Arbeidserfaring

Fra 01.01.06: Advokat og partner. Advokat eget firma.

Fra November 2000: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Inger J. Dehli.

Desember 1999 – oktober 2000: Rådgiver ved Nord-Trøndelag E-verk.

November 1998 – november 1999: Senior Manager Ernst & Young.

August 1988 – oktober 1998: Ansatt ved Nord-Trøndelag E-verk.

September 1986 – juli 1988: Kontorsjef hos Fylkeslegen i Nord-Trøndelag.

Juli 1983 – august 1986: Konsulent/førstekonsulent ved Nord-Trøndelag fylkesskattekontor.

Siden 2001: Underviser i styrearbeid ved Høyskolen i Nord-Trøndelag.

Sensor i rettslære i en rekke år.

Politisk aktiv i Høyre 2 perioder, formannskap og kommunestyre.

Har innehatt en rekke verv, og sitter i en rekke styrer i dag.

Utdanning

1976-1983: Universitetet i Bergen.