Tjenester

Vi hjelper deg og din bedrift med å finne løsninger som gir deg og andre merverdi. Vi avlaster deg dersom andre forsøker å tvinge deg med på løsninger du ikke liker. Vi viser deg veien utenom og ut av konflikter. Vi yter bistand til næringsdrivende og privatpersoner innenfor de fleste rettsområder, herunder skatt, selskap, fast eiendom, straff, samt familie, arv og skifte.

Rettshjelpsforsikring og fri rettshjelp

I mange saker dekkes utgiftene til advokatbistand gjennom en forsikring som klienten allerede har eller gjennom fri rettshjelp. Våre advokater bistår med å finne ut om du har krav på rettshjelpsdekning eller fri rettshjelp i din sak og om du må betale egenandel. Informasjon om fri rettshjelp og rettshjelpsdekning finner du på nettsidene fri-rettshjelp.no og advokatenhjelperdeg.no.

Veiledende priser

Privatpersoner kr 1.250,- eks. mva. Næringsdrivende kr 1.550,- eks. mva.

Sikkerhetsstillelse og yrkesansvar

Alle advokatene ved Advokatfirma Bauta AS er utdannet advokat i Norge og er gitt tillatelse til å drive advokatvirksomhet av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Alle våre advokater har forsikring og obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret gjennom sitt medlemskap i Den Norske Advokatforening. Forsikringsgiver er Chartis Europe SA, og forsikringen gjelder advokatvirksomhet fra kontor i Norge.

Klageordning for advokattjenester

Dersom du ikke er fornøyd med måten oppdraget er utført på, kan du klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Se advokatforeningen.no eller advokatenhjelperdeg.no for mer informasjon om klageordningen.